Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Erik som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Pamela.

Erik Thonfors, rektor
E-post: erik.thonfors@ntig.se
Telefon: 0706 89 87 72

Pamela Daoud, studie- och yrkesvägledare
E-post: pamela.daoud@academedia.se
Telefon: 0761 03 59 39