Den 18 mars gick NTI Gymnasiets tillfälligt över till fjärr- distansundervisning på alla våra skolor. Beslutet kom efter regeringens rekommendation till landets samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar att övergå till fjärr- och distansundervisning på grund av coronavirusets spridning.

Varje termin genomför alla skolor inom NTI Gymnasiet en undervisningsutvärdering där eleverna får svara på frågor om hur de upplever undervisningen. På grund av den unika situationen med fjärrundervisning ändrades vårens frågor till att istället utvärdera fjärrundervisningen. Pontus Hillström, rektor på NTI Gymnasiet Sollentuna, är glatt överraskad av resultatet.

– Resultatet blev mer positivt än jag hade föreställt mig. Vi har märkt att många av våra elever är positiva till fjärrundervisningen men att det var så många trodde jag inte, säger Pontus.

Ca 60 % tycker att fjärrundervisningen har fungerat mycket bra, ca 20 % tycker att den fungerat ganska bra och ca 20 % tycker inte att den fungerat bra. Andelen som är tycker att fjärrundervisningen fungerat bra är högst i årskurs 3 och lägst i årskurs 1, något Pontus har märkt när han pratat med elever och personal.

– Vi märker att elever som har stor förmåga att ta eget ansvar och disciplin att fokusera på skolarbetet, trots att ingen lärare finns i närheten, är de som lyckas bäst och även tycker att fjärrundervisningen fungerat bäst. Därför är jag inte förvånad över att det är årskurs 3 som är mest positiv, säger Pontus.

– Det svåraste med att gå över till fjärrundervisning har varit att följa upp så att alla elever är aktiva under lektionen samt säkerställa en rättssäker och korrekt bedömning av elevernas kunskaper.  Det har vi ägnat massor av tid till att diskutera i kollegiet, vilket resulterat i nya arbetssätt som förhoppningsvis stärker och utvecklar undervisningen även när vi är tillbaka med normal undervisning i skolan. Det ska bli spännande att följa, avslutar Pontus.