Rektor har ordet


Gymnasiet är sista steget ut i yrkeslivet eller innan högskolestudier. Därför är det mycket viktigt att allt som sker på gymnasiet har ett tydligt syfte till att förbereda eleverna för den bransch de ska arbeta inom eller ger eleverna de kunskaper och förmågor som krävs för att lyckas på en högskola. Vi på NTI Gymnasiet Sollentuna arbetar därför med en programplan för varje program som ska skapa en röd tråd genom de tre åren samt säkerställa en progression som leder fram till en yrkes- eller högskolebehörighet i framkant!

En viktig del i att få en bra skolgång handlar om att få det stöd varje elev behöver. Vi har därför valt att satsa på heltidsmentorer som endast har som uppgift att följa upp och hjälpa varje elev att få en trygg och framgångsrik skolgång. Mentorerna ansvarar för uppföljning av närvaro, studier och elevens trygghet på skolan. De ingår även i skolans elevhälsa och arbetar i nära samarbete med kurator, skolsköterska och specialpedagog för att säkerställa att varje elev får det stöd den behöver.

Vi på NTI Gymnasiet Sollentuna är mycket stolta att vara med i den satsning som fem NTI Gymnasier i Sverige gör på en E-sportsprofil. Vi har under flera år sett hur många elevers stora intresse och engagemang för datorspel och framför allt E-sport i flera fall varit negativt för deras skolgång och hälsa. Vi tror därför på att, istället för att kritisera och fördöma deras spelande, lyfta intresset och göra det till en morot för att ta studierna på allvar. Det gör vi genom att ge dem möjlighet att via två kurser i Idrott och hälsa – specialisering ge eleverna en bred kunskap om E-sportsbranschen och de förutsättningar som krävs för en framgångsrik karriär inom branschen, framför allt hälsa och livsstil. Två gånger i veckan får de även på kvällstid möjlighet till professionell träning i en eller flera E-sporter i vår nya E-sportssal. För att få vara en del av profilen krävs dock full närvaro och goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

Hos oss på NTI Gymnasiet Sollentuna får du en utbildning som ger dig ett försprång in i Handels- eller IT-branschen alternativt en gedigen grund för studier på en teknisk högskola!

Varmt välkommen till något av våra öppna hus eller ta kontakt med mig så berättar jag gärna mycket mer.

Erik Thonfors
Rektor

erik.thonfors@ntig.se