Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Karwan som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Jenny.

Karwan Saeed Foad, rektor
E-post: karwan.saeedfoad@ntig.se
Telefon: 08-5454 76 95

Jenny Eriksson, studie- och yrkesvägledare
E-post: jenny.eriksson@ntig.se
Telefon: 08-5454 76 51