Kontakta NTI Gymnasiet Stockholm

Kontakt

Telefon: 08 – 5454 76 50
E-post: stockholm@ntig.se

Personal

Vaktmästare

Habeeb Yousif

Skolsköterska

Monica Forserud , skolsköterska med ansvar för teknikprogrammet

Tel: 08-5454 76 40 / 072-235 58 54 monica.forserud@ntig.se
Mentor på teknikprogrammet för TE19A, TE18A, TE17A

Jessica Lindh

Tel: 08 – 54 54 76 42 jessica.lindh@ntig.se
Mentor på teknikprogrammet för TE19B, TE18B, TE17B

Ulrika Lidholm

Tel: 08-5454 76 39 ulrika.lidholm@ntig.se
Mentor på teknikprogrammet för TE19C, TE18C, TE17C

Anna Ivarsson

Tel: 08-5454 76 55 anna.ivarsson@ntig.se
Mentor på teknikprogrammet för klasserna 17D, 18D och 19D

Jenny Reijs Clarke

Tel: 08-54547656 jenny.clarke@ntig.se
Mentor på teknikprogrammet för TE19E, TE18E, TE17E

Sevil Sulejman

Tel: 08-5454 76 57 sevil.sulejman@ntig.se
Mentor på el- och energiprogrammet för EE19A, EE18A, EE17A

Katja Mölsä

Tel: 08-5454 76 58 katja.molsa@ntig.se
Mentor på el- och energiprogrammet för EE19B, EE18B, EE17B

Ida Johanson

Tel: 08-5454 76 93 ida.johanson@ntig.se
Mentor på El- och energiprogrammet för EE20B, EE19B, EE18B

Anneli Westman

Tel: 08-5454 7690 anneli.westman@ntig.se
Mentor på estetiska programmet för ES19A, ES18A, ES17A

Sama Al-Tai

Tel: 08-5454 76 90 sama.altai@ntig.se
Mentor på estetiska programmet för ES19B, ES18B, ES17B

Lisa Hollander

Tel: 08-5454 76 91 lisa.hollander@ntig.se
Lärare

Joachim Seltman