Sedan 2014 har NTI Stockholm ett kultur- och kunskapsutbyte med National Institute of Technology Kagoshima College. Skolorna har träffats vid ett 20-tal tillfällen. Samarbetet består huvudsakligen av elevresor, gästundervisning och forskningsprojekt.

Vårt senaste utbyte skedde i januari 2020. Då arrangerade NTI-eleverna en VR-workshop på partnerskolan. Handledningen skedde helt på japanska, som en del av kursen Moderna språk. Skolorna har ett långsiktigt samarbete inom ny teknik. NTI Gymnasiet Stockholm uppskattas där för sitt arbete med Virtual Reality. I utbyte får våra elever kunskap om japansk ingenjörskonst, samt ett värdefullt kontaktnät för framtiden.

Under resan skrevs en blogg och om ni vill se lite fler bilder och få veta lite mer om resan kan ni bara klicka in där via följande länk:

http://ntijapanresan2020.simplesite.com

Ledare för projektet är Yoko Hirohata Schön och Martin Söderblom