Hackathon är igång och vi har sex elever representerade från NTI Gymnasiet Stockholm; Nils Kiefer, Leon Boman, Isadora Galindo Hohn, Elias Lagergren, Albert Batali och David Faily. Hackyourworld är ett projekt i syfte att stärka gymnasieelevers kompetens inom programmering, hållbarhet och entreprenörskap. Projektet består av tre delar: Inspiration, utbildning och ett avslutande hackaton där ungdomarna får tävla i den bästa tekniska idén för att lösa vissa samhällsproblem. Erfarenheten från Hackathon är något våra elever kommer bära med sig resten av livet, och vem vet, kanske är det just deras idé som löser morgondagens problem. Datorerna är igång och kreativiteten flödar! Vi hejar på dem! Vill ni läsa mer om vad Hackathon är så gå in på hemsidan:

http://www.hackyourworld.se/