Årets avslutningsceremoni kommer att genomföras digitalt då vi inte vill bidra till ökad risk för smittspridning. Avslutningen är torsdagen den 4: juni, kl. 13.00 för våra ettor och 14.00 för våra tvåor. Respektive mentor tillhandahåller länk till avslutningsMEET:en.

Sista dagarna före avslutningen gäller följande:

Måndagen den 1:a juni är det studiedag.

Tisdag, onsdag och torsdag är fördjupningsförmiddagar (kl. 9-12) med möjlighet att arbeta och få stöd med det sista som saknas för betygssättning, via MEET eller fysiskt på plats på Annexet.

Tisdag och onsdag eftermiddag (kl.13-15) ägnas åt skolaktiviteter, mera information via mentor.

Allt skolmaterial behålls för närvarande och samlas istället in i terminsstart läsåret 20/21.