Informationsmöte för vårdnadshavare i årskurs 1 på NTI Gymnasiet kommer att vara enligt följande:

9/9 Teknikprogrammet 17.30-18.30
9/9 IT-programmet. 17.30-18.30
10/9 Estetprogrammet 17.00-18.00

Inbjudan skickas ut till vårdnadshavare via mejl från respektive klassmentor. Informationsmötet sker digitalt och hur du deltar via Google Meet står i inbjudan. Varmt välkommen.