I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minimera smittspridningen av Covid-19 kommer årets studentfirande bli i betydligt mindre skala än traditionellt. Det råder inget tvivel om att vi vill göra det bästa möjliga för att hylla och fira våra fina studenter, dock behöver vi säkerställa att det inte innebär en ökad risk för någon.

Vi har fått många synpunkter och förslag från elever, vårdnadshavare och medarbetare – dessa tackar vi ödmjukast för då de varit oss behjälpliga i beslutsfattandet.

Utifrån rådande omständigheter, folkhälsomyndighetens rekommendationer, Stockholm stads samt Skolverkets uttalanden, era synpunkter och utifrån möte med avgångsklasserna har vi nu fattat beslut – vi avsäger oss därmed ytterligare åsikter – och kommit fram till följande form för årets firande: Vi delar upp studenten på tre dagar för att undvika större samlingar. Under onsdag den 3:e, torsdag den 4:e och fredag den 5:e juni har vi tre utspring per dag vid tre olika tidpunkter, kl. 9-10, 11-12 samt 13-14.

ES17A: onsdag kl. 9.00-10.00
TE17B: onsdag kl. 11.00-12.00
EE17B: onsdag kl. 13.00-14.00
TE17A: torsdag kl. 9.00-10.00
TE17D: torsdag kl. 11.00-12.00
TE17C: torsdag kl. 13.00-14.00
TE17E: fredag kl. 9.00-10.00
EE17A: fredag kl. 11.00-12.00
ES17B: fredag kl. 13.00-14.00

 

Studentfirande med klass och mentor i kafét – där det finns goda möjligheter att hålla avstånd och samtidigt skapa en lite festligare stämning – och utspring genom skolans entré. Två familjemedlemmar per student tillåts på plats utanför skolan och här är det av yttersta vikt att alla respekterar antalet samt håller avstånd till varandra. De som är på plats är självfallet fullt friska och inte över 70 år. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Vänligen respektera skolans beslut om hur vi genomför årets studentfirande liksom det att följa de anvisningar som kommer att finnas utanför och i skolan.