Sedan fem år har NTI Gymnasiet Stockholm ett kunskaps- och kulturutbyte med National Institute of Technology Kagoshima College. Det är en japansk gymnasie- och högskola med fokus på teknik.

Utbytet sker varje år i januari där lärare och elever från Japan kommer hit och våra lärare och elever åker dit. Det har auskulterats och forskare från Japan har besökt oss.

Samarbete inom språk, kultur och teknik

För våra elever innebär det det att gå en vecka i japanskt gymnasium/högskola. Man samverkar inom språk, kultur och ny teknik, mycket programmering. I år reste tre lärare och sju elever från teknikprogrammet, estetiska programmet och IT-programmet.

Till nästa år tittar vi på möjligheterna för våra IT-elever att göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) i Japan. Därför gjordes det företagsbesök och knöts kontakter inför detta. Nästa steg är fler besök för konkretisera våra planer att skicka elever på tre veckors praktik som en del av deras APL.

Kontakta Dan Hermanson för mer information.