Studentfirandet på NTI Stockholm 2021

Vi får många frågor angående genomförande av studenten 2021.

NTI Gymnasiet Stockholm följer de restriktioner som gäller och uppdaterar därmed information om studentfirandet löpande. Vi avser meddela i vilken utsträckning som anhöriga kan delta under studenten så snart vi har bekräftad information.

UTSPRING 

Under studentdagen den 9/6  kommer det att vara 3 pass med 3 klasser/pass.

Under torsdagen den 22 april lottades utspringstiderna fram enligt följande:

Kl 10

ES18A, ES18B, & TE18E

Kl 12

EE18A, EE18B, & TE18C

Kl 14

TE18A, TE18B, & TE18D

Tider är ungefärliga. 

Vi kommer dela upp ytan utanför skolan i 3 zoner där familjemedlemmar för varje klass får 1 zon. Antalet deltagande familjemedlemar kommer att vara reglerat. Det exakta antalet kommer vi att kommunicera närmare studenten då vi har den senaste informationen kring restriktioner.

MÖSSPÅTAGNING

Mösspåtagning för alla årskurs 3 är klockan 14:00 den 30 april.

Notera att upplägget är preliminärt och om det kommer ändrade restriktioner kommer vi att rätta oss efter de gällande rekommendationera.