Som en del av AcadeMedia följer vi Folkhälsomyndighetens och AcadeMedias riktlinjer gällande Covid-19. För mer information, klicka på knappen bredvid.


Terminstider NTI Gymnasiet Stockholm

Vårterminen 2020

Kristi himmelfärdsdag: 21-22 maj (ledigt)

Skolavslutning åk. 1 och 2, torsdag 4/6: 

Årets avslutningsceremoni kommer att genomföras digitalt då vi inte vill bidra till ökad risk för smittspridning. Avslutningen är torsdagen den 4: juni, kl. 13.00 för våra ettor och 14.00 för våra tvåor. Respektive mentor tillhandahåller länk till avslutningsMEET:en.

 

Sista dagarna före avslutningen gäller följande:

Måndagen den 1:a juni är det studiedag.

Tisdag, onsdag och torsdag är fördjupningsförmiddagar (kl. 9-12) med möjlighet att arbeta och få stöd med det sista som saknas för betygssättning, via MEET eller fysiskt på plats på Annexet.

Tisdag och onsdag eftermiddag (kl.13-15) ägnas åt skolaktiviteter, mera information via mentor.

 

Allt skolmaterial behålls för närvarande och samlas istället in i terminsstart läsåret 20/21.

 

Studenten 2020: 3-5 juni

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minimera smittspridningen av Covid-19 kommer årets studentfirande bli i betydligt mindre skala än traditionellt. Det råder inget tvivel om att vi vill göra det bästa möjliga för att hylla och fira våra fina studenter, dock behöver vi säkerställa att det inte innebär en ökad risk för någon.

Vi har fått många synpunkter och förslag från elever, vårdnadshavare och medarbetare – dessa tackar vi ödmjukast för då de varit oss behjälpliga i beslutsfattandet.

Utifrån rådande omständigheter, folkhälsomyndighetens rekommendationer, Stockholm stads samt Skolverkets uttalanden, era synpunkter och utifrån möte med avgångsklasserna har vi nu fattat beslut – vi avsäger oss därmed ytterligare åsikter – och kommit fram till följande form för årets firande: Vi delar upp studenten på tre dagar för att undvika större samlingar. Under onsdag den 3:e, torsdag den 4:e och fredag den 5:e juni har vi tre utspring per dag vid tre olika tidpunkter, kl. 9-10, 11-12 samt 13-14.

ES17A: onsdag 3/6 kl. 9.00-10.00
TE17B: onsdag 3/6 kl. 11.00-12.00
EE17B: onsdag 3/6 kl. 13.00-14.00
TE17A: torsdag 4/6 kl. 9.00-10.00
TE17D: torsdag 4/6 kl. 11.00-12.00
TE17C: torsdag 4/6 kl. 13.00-14.00
TE17E: fredag 5/6 kl. 9.00-10.00
EE17A: fredag 5/6 kl. 11.00-12.00
ES17B: fredag 5/6 kl. 13.00-14.00

 Studentfirande med klass och mentor i kafét – där det finns goda möjligheter att hålla avstånd och samtidigt skapa en lite festligare stämning – och utspring genom skolans entré. Två familjemedlemmar per student tillåts på plats utanför skolan och här är det av yttersta vikt att alla respekterar antalet samt håller avstånd till varandra. De som är på plats är självfallet fullt friska och inte över 70 år. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Vänligen respektera skolans beslut om hur vi genomför årets studentfirande liksom det att följa de anvisningar som kommer att finnas utanför och i skolan.

 

Höstterminen 2020

Skolstart åk. 1: 14 augusti

Skolstart åk. 2: 17 augusti

Skolstart åk. 3: 18 augusti

Höstlov: 26 oktober – 30 oktober

Jullov: 21 december – 8 januari

 

Vårterminen 2021

11 januari – 8 juni

Sportlov: 1 mars – 5 mars

Påsklov: 2 april – 9 april

Skolavslutning åk. 1 och 2: 8 juni

Student 2021: 9 juni