Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Helena som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Pamela.

Helena Wollin, rektor
E-post: helena.wollin@ntig.se
Telefon: 08-564 909 93

Pamela Daoud, studie- och yrkesvägledare
E-post: pamela.daoud@academedia.se