Information angående fjärrundervisning på NTI Sundbyberg:

Idag gav regeringens besked om att alla gymnasieskolor ska övergå helt till fjärrundervisning.

Detta gäller från och med måndag den 7/12 till och med onsdag den 6/1.

Undervisningen följer ditt schema och vid varje lektions början går du in på Classroom. Där bjuder läraren in till Google Meet via en länk. Uppe i sidhuvudet, under rubriken, finns länken till det Meet som gäller för lektionen. Maila din lärare om du inte hittar länken. På Classroom ligger också instruktioner till uppgifter.

Under lektionen så kommunicerar lärare och elever i valt mötesrum. Övrig tid så gäller i första hand e-post (förnamn.efternamn@ga.ntig.se).

Behöver du vara i skolan även om du har distansundervisning?
Om du av särskilda skäl behöver arbeta i skolan även om du har distansundervisning så kontaktar du rektor Helena (helena.wollin@ntig.se) eller någon från elevhälsan.

Om läraren behöver att du kommer in för att visa ett praktiskt moment eller om läraren har en examination/prov, som inte kan ges på distans kan du få meddelande av läraren att du behöver komma in till skolan för detta.

Precis som vanligt så måste det göras en anmälan om en elev är frånvarande. Du får närvaro genom att delta i varje lektions Meet och du lämnar in uppgifter

Hur får du reda på allting? Håll dig uppdaterad! Kontrollera din mail och gå in på Schoolsoft varje morgon och varje eftermiddag. Tips: Lägg in din skolmail i din telefon och se till att sätta på notiser för den. Det gör du vanligtvis i “inställningar” -> “Notiser” i din telefon.

Tips från en specialpedagog