Vi gläds över de nya direktiven och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, som säger att gymnasiet nu påbörjar en gradvis återgång till undervisning på plats i skolornas lokaler. Studenten knackar på dörren och det finns skäl att fånga upp förlorad undervisningstid för er elever som inte mått bra av fjärrundervisning. Vi följer självklart samhällsutvecklingen även i fortsättningen.

Eftersom lärarna behöver planera och förbereda en så smidig övergång som möjligt till ett nytt system med varvad undervisning på plats resp. hemma, har vi beslutat att fortsätta med 100% fjärrundervisning hela vecka 4, undantaget de elever i El18 som gör APL på skolan.

Från och med vecka 5, 1 februari till 1 april, varvar vi fjärrundervisning med undervisning på plats för skolans elever. Detta innebär att ungefär hälften av skolans elever är på plats samtidigt.

Udda veckor (start v 5) är alla IT- och Dig-elever på skolan
Jämna veckor (start vecka 6) är alla Tek-elever på skolan

Dessa åtgärder vidtar vi:
• Alla elevers scheman anpassas och ni ska bara vara på skolan för att kunna delta på lektion och alltså gå hem direkt efter sista lektionen.
• Lektioner förläggs så att klassen har alla lektioner i samma sal. Vi sprider ut alla elever på skolan och möjliggör uppdelning i närliggande klassrum. Alla elever får hålla sig i de uppehållsrum som finns på det plan de undervisas på.
• Vi anpassar lunchtiderna, så en klass i taget äter.
• Vi isolerar och skickar hem elever som insjuknar.
• Vi spritar bänkar och vädrar klassrummen som tidigare, minst en gång om dagen.
• Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller föräldramöten och utvecklingssamtal. I nuläget görs detta digitalt.
• Tidigare uppmaningar om att tvätta händerna ofta och använda handsprit, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom fortsätter vi att påminna varandra om.

Mer info finns på Schoolsoft. Mejla din mentor om du har några frågor.

Vi ser fram emot att träffa er igen! MEN – Stanna hemma om du är sjuk!

Hälsningar,
Helena Wollin,
rektor NTI-gymnasiet Sundbyberg