Om NTI Gymnasiet Sundbyberg

NTI-gymnasiet Sundbyberg ligger i ljusa och rymliga lokaler 5 minuter från T-banan i Rissne. Hos oss står teknikutveckling och kreativitet i fokus. Med kompetenta, engagerade lärare får du en god utbildning som skapar förutsättningar för en framtid direkt ut i yrkeslivet eller för högre studier. Som elev hos oss kan du påverka dina studier och du har tillgång till en fullt utbyggd elevhälsa. Vi arbetar aktivt för skapa en trygg, trivsam och inkluderande skola. Det ger en stabil grund för en framtid inom tech, science och IT!

NTI-gymnasiet är Sveriges ledande gymnasieskola inom tech, science och IT. På våra 27 skolor runt om i landet gör våra elever sig redo för en digital värld i snabb förändring. I höst är kanske du en av oss. Oavsett om du väljer att plugga vidare eller att arbeta direkt efter examen kommer du ha nytta av dina aktuella kunskaper och erfarenheter från att använda den allra senaste tekniken. Du kommer att vara vaken och observant på ny forskning och heta trender. Forma din egen framtid idag, var med och utveckla samhället imorgon!

Vår vision

Skillnaden mellan här och där krymper för varje dag. Samhället är ihopkopplat och uppkopplat. Det är mer digitalt än analogt, mer nätverksberoende än individuellt. Ett sådant här samhälle skapar naturligtvis otroliga möjligheter, men ställer samtidigt lika stora krav.

Med tech, science och IT i fokus gör vi på NTI-gymnasiet dig beredd på framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Med tech, science och IT i fokus kan du nämligen göra vad du vill. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad nu än vill göra.

Världen är oändlig, vi ser till att dina möjligheter också blir det.

tre glada elever pluggar vid bord på NTI

Intervju med rektor Helena Wollin

Helena Wollin är ny rektor på NTI Gymnasiet Sundbyberg sedan hösten 2020. Helena är en rektor som är engagerad och dedikerad att förbättra skolan. Detta gör hon bland annat genom att driva utvecklingen av skolans Makerspace, som är en spännande plats för eleverna att utforska ny teknik på och att förbereda sig för framtidens jobb i.

Hur känns det att vara rektor på NTI-gymnasiet?

Det är spännande att lära känna personal och elever! Alla är så nyfikna och positivt inställda till mig som ny ledare. Elever och personal tittar in på mitt rum, jag går ofta ut i klasserna och ser hur undervisningen fungerar. Det är så jag vill ha det. Jag vill vara närvarande.

Vad gjorde du innan?

Tidigare arbetade jag som biträdande rektor på en grundskola i Stockholms stad. Där hade jag till stor del liknande arbetsuppgifter som nu, men den stora skillnaden är att det var en högstadieskola och en betydligt större skola.

Har du lust att berätta lite om ert Makerspace?

Makerspace är ju en plats där våra elever kan bygga och testa sina idéer inom teknik, design och programmering. Vi har som mål att alla lärare och elever ska få chansen att lära i vårt Makerspace. Lärarna har då och då workshops där för att lättare veta hur de ska kunna samarbeta och integrera undervisningen i Makerspace i alla ämnen. Under uppstartsdagarna fick våra nya ettor bygga en robotbil och dagarna avslutades med race i korridoren.  Det var uppskattat och eleverna bröt isen fort på ett lekfullt sätt. Vi har också en verkstad som är en del av Makerspace. Branschen behöver elever som kan hantera verktyg, som kan bygga saker samt vara tekniska och innovativa i sitt tillvägagångssätt. Vi hoppas på att Makerspace och verkstaden kommer förbereda våra elever för detta på ett bra sätt.

Vad är det bästa med eleverna som går här?

Det märks att eleverna trivs på skolan. De känner sig friare nu när de valt program och får utrymme att ta eget ansvar. Det är en kreativ stämning och många elever kommer med bra idéer för hur vi kan förbättra olika delar, allt från schemat till hur caféet ska drivas. Något som de verkar uppskatta är att det finns många utrymmen för att studera, umgås eller bara vila i under rasterna. Eleverna hjälper varandra och det finns en tolerans på skolan. De är också bra på att ta hjälp av oss vuxna, Många lärare och mentorerna är ofta med eleverna på rasterna.

Hur är det att vara en del av NTI-gymnasiets satsning inom tech?

Det är både utmanande och roligt. På NTI-gymnasiet satsar vi på innovation och framtiden genom tech, science och IT och det är roligt att få vara delaktig i det. Jag ser fram emot att utmana mig själv, mina lärare och elever i att använda Makerspace i allt större utsträckning. Vi har alla mycket att lära!

RISE - Research Institutes of Sweden

NTI-gymnasiet ingår i ett partnerskap med RISE, ett svenskt och statligt forskningsinstitut. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om, därför är vårt partnerskap med RISE oerhört viktigt för utbildning mot den digitala marknaden. Vi kan ge våra elever rätt förutsättningar för att de i framtiden ska kunna aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som bygger framtidens samhälle.

”Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten.” – Carl Heath, chef för digitalisering och lärande på RISE.

Läs gärna mer om RISE här eller i vårt pressmeddelande.