Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Jon som är rektor på skolan.

Jon Ellrose, rektor
E-post: jon.ellrose@ga.ntig.se
Telefon: 072-210 51 00