Vi är stolta att berätta att vår rektor, Jon Ellrose vann kategorin innovativ utveckling i samband med årets ledarutmärkelser inom Academedia.
På Academedias hemsida kan man läsa motiveringen som lyder:
Jon Ellrose är alltid först med det senaste, en viktig faktor för NTIG:s utveckling, samtidigt som han inte tappar bort huvuduppdraget, att varje elev ska nå sin fulla potential. Jon är en engagerad och nyfiken ledare som tänker utanför boxen och skapar förutsättningar för sina medarbetare att generera idéer. Tack vare Jons handlingskraft har skolan sedan en tid tillbaka en fysisk innovationshub där elever, lärare och branschfolk kan mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Med en välgrundad bas i forskningen kring gamification och spelbaserat lärande för han in nya verktyg i utbildningen som gynnar lärandet. Jon har det mänskliga ledarskapet i centrum, fokus på medarbetarna, på att minska stress och skapa engagemang, vilket syns i skolans goda NMI-resultat där just förmågan att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas sticker ut särskilt mycket. Jon är en mycket uppskattad rektor och kollega och vi kommer att se mer av honom och skolan framöver!
Läs mer på vår Facebook sida eller AcadeMedia