Information till Studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information till dig som är SYV, Studie- och yrkesvägledare.

 

Besöka NTI Gymnasiet Umeå

Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Bokning av besök görs här på hemsidan under Prova-på-dag. Vi kommer gärna på besök till er skola och informerar om våra program, vi kan också informera klasser via länk. Kontakta rektor Petra Norqvist så bokar vi en tid.

 

Våra program

TE: Informationsteknik – Teknikprogrammet med inriktningen informations – och medieteknik (TEINF). Vi erbjuder fördjupningarna Software och Engineering.
EE: IT & Nätverk – El – och energiprogrammet med inriktningen Dator – och kommunikationsteknik (EEDAT). Vi erbjuder fördjupningen Infrastructure.
ES: Design & Media – Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media (EEST) med fördjupningen Motion Graphics.
FS: Handel – Försäljnings- och serviceprogrammet (FSFOR) med fördjupningen Sales and marketing.
NTI Gymnasieingenjör – Fjärde året på teknikprogrammet (TE4). Gymnasieingenjör med inriktning Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign.

Mer info om varje fördjupning finns på hemsidan.

 

Fördjupningar och individuella val

Val av fördjupning görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På våra yrkesprogram – EE: IT & Nätverk och FS: Handel ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program.

 

APL

Eleverna på EE: IT & Nätverk och FS: Handel har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande totalt under sin gymnasietid. Under årskurs 2 har de sju veckors APL och under årskurs 3 har de åtta veckor. Möjlighet finns också att göra APL utomlands i fyra veckor. Vi har de senaste åren haft elever som har gjort praktik i England, Irland och på Malta.
APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund och yrkeskunskap. Inom IT-teknikeryrken som t.ex. nätverkstekniker, datatekniker, supporttekniker, säkerhetstekniker och nätverksadministratör. Inom handel som butikssäljare, butiksdekoratör, företagssäljare eller marknadsförare.

 

Näringslivskontakter

Skolan har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga nätverk av företag som vi kan samarbeta med. Allt för att säkerställa att våra elever faktiskt får den utbildning som de olika branscherna efterfrågar.
Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta APL-ansvarige Mattias Öberg mattias.oberg@ntig.se

 

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Dessa träffas varje vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolläkare och skolpsykolog finns också på skolan under ett par tillfällen per termin.

 

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin erbjuds elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte vid höstterminens start. Varje elev har en heltidsmentor som har tät kontakt med eleven och vid behov hemmet.

 

Klasstorlek och undervisning

Vi har 16-30 elever i klasserna.