Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Petra som är rektor på skolan.

Petra Norqvist, rektor
E-post: petra.norqvist@ntig.se
Telefon: 076-001 51 43