Sedan 2018 har NTI Gymnasiet Umeå varje år haft ett julprojekt i kursen Webbutveckling 2 för eleverna som läser teknikprogrammet. Uppgiften är att skapa ett spel för webben med temat jul eller vinter. Från och med projektets andra år är dessutom skolans estetelever med i skapandet av julspelen.
 

Hemsida för att visa upp elevernas spel

Lärarna Frej Frykholm och Jens Andreasson arbetar med det årligt återkommande spelprojektet. De har skapat en hemsida där de har samlat alla spel som eleverna har skapat sedan projektets start 2018.

Kolla in hemsidan med elevernas spel – kanske hittar du något roligt att sysselsätta dig med eller så får du inspiration till ett eget spel!
 

Från egenkodade spelmotorer till Phaser 3

När projektet startades 2018 användes olika typer av spelmotorer – både exempel från lärare men också spelmotorer som eleverna kodade själva. Det visade sig dock att det tog upp en väldigt stor del av projekttiden för eleverna att koda sina egna spelmotorer. De senaste två åren har man istället använt sig av Phaser 3 för att eleverna ska kunna fokusera mer på skapandet av sina spel.
 

Projektet växer – fler av skolans elever deltar

Sedan 2019 är det inte längre bara skolans teknikelever som arbetar med julspelsprojektet, utan även eleverna som läser det estetiska programmet. Tillsammans har eleverna fått brainstorma och ta fram spelens koncept för att sedan enskilt, eller i grupp, skapa spelgrafiken och koda själva spelen. 2021 var dessutom skolans Gymnasieingenjörer med i projektet och testade att skapa spel i spelmotorn Unity.