Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Mathias som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Susanne.

Mathias Laveno, rektor
E-post: mathias.laveno@ntig.se
Telefon: 018 – 18 22 72

Susanne Stjernberg, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.stjernberg@ntig.se
Telefon: 018-18 22 79