Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.


Kontakta NTI Gymnasiet Uppsala

Kontakt

Telefon: 018 – 18 22 70
Telefon: 018 – 18 22 90

E-post: uppsala@ntig.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via SchoolSoft före kl. 08:00 varje dag som eleven är frånvarande.

Personal

Biträdande rektor, specialpedagog, samordnare elevhälsan

Sarah Hagberg

Tel: 018-18 22 77 sarah.hagberg@ntig.se
Skolläkare

Pernilla Fritz

Tel: kontakt via skolsköterska
Skolpsykolog

Lina Svanberg Cohen

Tel: kontakt via rektor
Arbetslagsledare TE/NA, lärare kemi, matematik, mentor 3C

Maria Wijk

Tel: 018-18 22 95 maria.wijk@ntig.se
Arbetslagsledare SA/ES, lärare svenska, historia, mentor 2AB

Anders Hagberg

Tel: 018-18 22 96 anders.hagberg@ntig.se
Arbetslagsledare IT-programmet, lärare nätverksteknik, matematik, mentor 3E

Erik Bokström

Tel: 018-18 22 97 erik.bokstrom@ntig.se
Förstelärare svenska, kontaktlärare partnerskola och ULF-projekt, mentor 2D

David Wålstedt

Tel: 018-18 22 96 david.walstedt@ntig.se
Lärare elektronik, mekatronik, elektromekanik, teknik mentor 1E

Stefan Ajax

Tel: 018-18 22 97 stefan.ajax@ntig.se
Lärare gehörs- och musiklära, ensemble med körsång, instrument eller sång (sång)

Camilla Bergman Widell

Tel: 018-18 22 70 camilla.bergman-widell@ntig.se
Lärare nätverksteknik, religionskunskap, historia (föräldraledig till april 2020)

Mikael Björk

Tel: 018-18 22 96 mikael.bjork@ntig.se
Lärare webbteknik, gränssnittsdesign, entreprenörskap, mentor 2D

Jakob Envall

Tel: 018-18 22 96 jakob.envall@ntig.se
Lärare svenska, svenska som andraspråk, mentor 1D

Alice Furster

Tel: 018-18 22 96 alice.furster@ntig.se
Lärare webbutveckling, gränssnittsdesign, ensemble, instrument eller sång (trummor), mentor 1B

Marcus Johansson

Tel: 018-18 22 96 marcus.johansson@ntig.se
Lärare medieproduktion, animation, digitalt skapande, utvecklare VR/AR, mentor 3AB

Liv Jonsson

Tel: 018-18 22 96 liv.jonsson@ntig.se
Lärare programmering, nätverkssäkerhet, ansvarig TE4

Robin Kastberg

Tel: 018-18 22 97 robin.kastberg@ntig.se
Lärare engelska, religionskunskap, mentor 1F

Emily Macey

Tel: 018-18 22 95 emily.macey@ntig.se
Lärare matematik, engelska, tillämpad programmering, mentor 2F

Per Stefansson

Tel: 018-18 22 95 per.stefansson@ntig.se
Lärare musikproduktion, ensemble med körsång, instrument eller sång (musikdator, gitarr, bas), mentor 3B

Örjan Örnkloo

Tel: 018-18 22 96 orjan.ornkloo@ntig.se