Som en del av AcadeMedia följer vi Folkhälsomyndighetens och AcadeMedias riktlinjer gällande Covid-19. För mer information, klicka på knappen bredvid.


Kontakta NTI Gymnasiet Uppsala

Adress

Campus Polacksbacken
Lägerhyddsvägen 2 hus 3
752 37 Uppsala

Kontakt

Telefon: 018 – 18 22 70
Telefon: 018 – 18 22 90

E-post: uppsala@ntig.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via SchoolSoft före kl. 08:00 varje dag som eleven är frånvarande.

Personal

Chef elevhälsan, specialpedagog, skoladministration

Sarah Hagberg

Tel: 018-18 22 77 sarah.hagberg@ntig.se
Skolläkare

Pernilla Fritz

Tel: kontakt via skolsköterska
Skolpsykolog

Lina Svanberg Cohen

Tel: kontakt via rektor
Arbetslagsledare, lärare kemi, matematik

Maria Wijk

Tel: 018-18 22 95 maria.wijk@ntig.se
Arbetslagsledare, lärare nätverksteknik, matematik, programmering

Erik Bokström

Tel: 018-18 22 97 erik.bokstrom@ntig.se
Förstelärare svenska, historia (föräldraledig läsåret 2020/2021)

David Wålstedt

Tel: 018-18 22 96 david.walstedt@ntig.se
Förstelärare VR/AR, medieproduktion, animation, digitalt skapande

Liv Jonsson

Tel: 018-18 22 96 liv.jonsson@ntig.se
Förstelärare nätverksteknik, religionskunskap, historia

Mikael Björk

Tel: 018-18 22 96 mikael.bjork@ntig.se
Lärare gehörs- och musiklära, ensemble med körsång, instrument eller sång (sång)

Camilla Bergman Widell

Tel: 018-18 22 70 camilla.bergman-widell@ntig.se
Lärare webbteknik, gränssnittsdesign, entreprenörskap

Jakob Envall

Tel: 018-18 22 96 jakob.envall@ntig.se
Lärare programmering, nätverkssäkerhet, digital kommunikationsteknik, matematik, ansvarig TE4

Robin Kastberg

Tel: 018-18 22 97 robin.kastberg@ntig.se
Lärare fysik, matematik, dator- och nätverksteknik

Tuomas Mattson

Tel: 018-18 22 96 tuomas.mattson@ntig.se
Lärare samhällskunskap (tjänstledig läsåret 2020/2021)

Håkan Nordström

Tel: 018-18 22 96 hakan.nordstrom@ntig.se
Lärare matematik, engelska, tillämpad programmering

Per Stefansson

Tel: 018-18 22 95 per.stefansson@ntig.se
Lärare musikproduktion, ensemble med körsång, instrument eller sång (musikdator, gitarr, bas)

Örjan Örnkloo

Tel: 018-18 22 96 orjan.ornkloo@ntig.se