2019-04-25

Student 2019

Onsdagen 5 juni firar vi studentavslutning i Botaniska trädgården med avslutningslunch i Orangeriet. Samling i Botaniska trädgården kl. 9:15 Fotografering ...

Läs mer

2019-02-11

Hög andel som tar examen från NTI Gymnasiet

NTI Gymnasiet har ett framgångsrikt läsår bakom sig. I kvalitetsrapporten för 17/18 framgår det bland annat att över 90 procent...

Läs mer

2018-10-22

Första avsnittet av NTI Update är här!

NTI Update är ett magasin i videoformat som vi skickar ut månadsvis. Med NTI Update vill vi sprida det senaste...

Läs mer

2018-09-21

Stort intresse för TE4 i Uppsala

Intresset var större än förväntat och till höstterminen 2018 fylldes de 14 platserna på den helt nya utbildningen. Det handlar...

Läs mer

2018-09-20

IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet tillsammans

Vår omvärld förändras allt snabbare. Digitaliseringen tränger djupare in i alla delar av samhället och den tekniska utvecklingen omkullkastar den...

Läs mer

2018-07-31

Det är allas vårt ansvar att eleverna lyckas

– Vi behöver sluta göra bra saker för att i stället börja göra rätt saker utifrån vårt främsta uppdrag. Alltså...

Läs mer