NTI Gymnasiet flyttar till Polacksbacken och ny campusmiljö med närhet till innovation och teknik. Genom flytten kan skolan fördjupa samarbetet med universitetet och ytterligare höja kvaliteten på undervisningen. – Det kommer betyda mycket för våra elever och lärare, säger Henrik Jonsson, rektor för NTI gymnasiet Uppsala. 

De drygt 420 eleverna på NTI Gymnasiet i Uppsala studerar teknik-, IT-, natur-, samhällsvetenskaps- och estetiska programmet. Skolan utbildar dessutom gymnasieingenjörer. Nästa år flyttar skolan till större och nyrenoverade lokaler i Campus Polacksbacken med en omedelbar närhet till Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum. Genom flytten till hamnar NTI Gymnasiet i en campusmiljö med närhet till innovation och teknik.

– NTI Gymnasiet bedriver redan ett forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med Uppsala universitet genom ULF-avtalet. Tillsammans med universitetet vill vi skapa en digital modell för samverkan för skolans lärteam som arbetar med forskning. Partnerskapet ger våra lärare möjlighet att bedriva forskning som en del av sin tjänst, säger Henrik Jonsson, rektor för skolan.

Att vara i framkant och öka kvaliteten på undervisningen är en av skolans målsättningar. NTI Gymnasiet tar även emot lärarkandidater i form av VFU-studenter från universitet och är numer partnerskola till Uppsala universitet.

– Vårt fokus på innovation hjälper oss redan idag att attrahera duktiga lärare. Det blir lättare att dela tjänster med universitetet och bedriva praktiknära forskning när skolan ligger i en innovativ miljö. Därför ser vi fram emot flytten till Polacksbacken och att komma närmare universitetet, säger Henrik Jonsson.