Från och med 18 mars sker all undervisning vid NTI Gymnasiet Uppsala som fjärrundervisning via NTIG Online. Alla på skolan har under en tid förberett sig väl för att säkerställa att utbildningen ska kunna bedrivas på distans med såväl hög kvalitet som god struktur för alla våra elever.

Elever ska följa ordinarie schema och förväntas ta ett stort ansvar för att följa sina studier hemifrån. Lektioner genomförs online via olika plattformar, men framför allt sker informationen via Google classroom och Google meet. Tillgång till dator och läromedel krävs  och elever och vårdnadshavare uppmanas att se till att internetuppkoppling och lämplig plats för studier finns tillgängligt i hemmet och därtill tillsammans sörja för att god studiedisciplin upprätthålls.

Elevhälsan kommer framgent att ägna sitt arbete åt att stödja elever och lärare att komma igång med en undervisning som är tillgänglig för alla elever. I första hand ska eleverna vända sig till undervisande lärare när det gäller frågor som rör studier, men hela elevhälsoteamet är i nuläget beredda att ställa upp för att säkerställa att alla våra elever ges de bästa möjligheter att följa undervisningen och nå kunskapskraven

All övrig information rörande NTIG Online i relation till coronavirusets spridning sker via SchoolSoft och på AcadeMedias hemsida där informationen uppdateras kontinuerligt.

Rektor