Från och med höstterminen 2020 har vi flyttat till Campus Polacksbacken där vi håller till i hus 3. Under sommaren kan ni höra av er till rektor med frågor via e-post.

  • Läsåret börjar måndag 17 augusti kl. 09:00 för nya elever i åk 1. Samling vid aulan på Polacksbacken (hus 6) för information och upprop. Första dagen beräknar vi att hålla på till kl. 15:00, skollunch serveras.
  • Årskurs 2 kommer till nya skolan för introduktion tisdag 18 augusti kl. 13:00. Se SchoolSoft för tider och schema.
  • Årskurs 3 kommer till nya skolan för introduktion onsdag 19 augusti kl. 13:00. Se SchoolSoft för tider och schema.
  • TE4 (gymnasieingenjörer) har upprop måndag 24 augusti kl. 09:00 i sal 311.

Busslinjer

För dig som åker buss till skolan finns flera möjligheter. Vi rekommenderar någon av följande linjer:

  • 4, 12 (hållplats Polacksbacken)
  • 1 (hållplats Lundellska skolan)
  • 3, 8, 11 (hållplats Grindstugan, ca 500 meter)
  • 100, 101, 107, 188 (hållplats Uppsala Science Park, ca 700 meter)

Karta över området

Om Polacksbacken

Campus Polacksbacken omfattar bl.a. Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum (ITC). En fjärdedel av alla doktorander och studenter och en femtedel av alla anställda vid Uppsala Universitet rör sig på Campus Polacksbacken varje dag.

Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken ungefär 3 km söder om Uppsala centrum. På Polacksbacken sker forskning i frontlinjen inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi. Utbildning av såväl naturvetare som ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö. Campuset huserar i runda slängar 3200 helårsstudenter och 1700 anställda, som tillsammans producerar ungefär 600 publikationer och 70 doktorsavhandlingar om året, det blir fler än 10 vetenskapliga artiklar och minst en ny doktor i veckan!

Väl mött på nya Campus Polacksbacken!

Rektor