Våra gymnasieprogram

I listan nedan kan du läsa mer om de olika inriktningarna som finns på våra program.

Grupparbete på NTI Gymnasiet
Kodning på NTIs IT program dator och kommunikationsteknik
Elev som skissar på ett papper på Designprogrammet på NTI Gymnasiet