TEKNIKPROGRAMMET

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.
 

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling (TEDES) ger dig färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion är centrala metoder. Under utbildningen får du bland annat lära dig om designmetodik och designprocessen och hur en produkt skapas hela vägen från idé till prototyp, arbeta med layout och göra 2d- och 3d-ritningar i Cad.

I takt med att samhället förändras, vi blir mer digitala och tekniken utvecklas skapas nya behov som kräver innovativa, smarta och hållbara produkter och lösningar. Med ny AR- och VR-teknik i våra Makerspaces kommer du tränas i modern teknik och tekniskt skapande för framtiden. Du utvecklar din känsla för färg, form och visualisering av idéer samtidigt som du övar upp din kreativa och problemlösande förmåga. Utbildningen är högskoleförberedande och efteråt kan du plugga vidare inom många tekniska områden så som design, arkitektur, media, formgivning eller reklam.
 

VILKA SKOLOR ERBJUDER INRIKTNINGEN DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING?

I listan nedan hittar du de skolor som har inriktningen med mer information om just deras program och poängplaner.