Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt. Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.
 

INRIKTNING JURIDIK

Inriktningen juridik kommer stärka din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem ytterligare, med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder. Du bygger upp en förståelse för de juridiska utmaningar som kommer med samhällets utveckling och digitalisering och tränas till att bli en juridisk expert på framtidens företag. Du får kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.
 

VILKA SKOLOR ERBJUDER JURIDIK?

I listan nedan kan du se vilka skolor som har EK: Juridik. Där kan du klicka dig vidare och läsa mer om varje skolas fördjupningar och poängplaner.