IT eleverna i ÅK 1(20A) har som ett projekt byggt en El-panel i kursen Elektromekanik. Under tiden de har arbetat med El-panelen har de utfört elarbete och har bland annat lärt sig att läsa kretsschema och att använda olika verktyg.

De har också fått lära sig vad det innebär att vara en el-konstruktör och har utfört en komplett konstruktion av en panel. Ritningarna har de skapat i CAD-programmet AutoCad och har dessutom tagit fram tillhörande el-dokumentation för projektet. Efter det har de själva monterat och kopplat ihop alla komponenterna.

I det här projektet har de lärt sig bland annat att läsa kretsscheman och att använda olika verktyg som används inom yrket el-konstruktörs. De vet nu också att man alltid ska tänka på säkerheten när man utför olika uppgifter, ett viktigt moment i kursen.