Elever skriver ut 3D-utskrifter från CAD-modeller skapade i SolidWorks
CAD är ett valbart ämne för eleverna i år 2 & 3, de läser kurserna CAD 1 & CAD 2. Fokus i kurserna ligger på att lära sig programmet SolidWorks.
Under fredags-lektionen fick eleverna lära sig hur det går till att skapa en modell i programmet SolidWorks och därefter konfigurera och exportera SolidWorks-filerna till ett utskriftsformat anpassat för 3D-utskrift. På bilderna ser ni 2 exempel på vad 2 elever skapat och skrivit ut som 3D-modeller i et par av våra 3D-skrivare. Utskrifterna blev inte klara under fredagen, men stod klara nu på måndagsmorgonen.
3D-utskrift "Golfboll"

3D-utskrift ”Golfboll”