Just nu har ett par av våra elever digital APL utomlands gentemot Irland. 

I ett Erasmusprojekt får våra elever trots Corona-pandemin göra APL (arbetsplatsbaserat lärande) mot ett företag i Irland. De har flera uppdrag som de får välja mellan, men de handlar i de flesta fall om att göra handlednings-videor. Syftet med detta projekt är att studenterna ska producera handlednings-videor om ett specifikt ämne i sina IT-kurser. Dessa videoklipp kommer sedan att användas och granskas av irländska Junior Certificate-studenter som en del av en kompetens-uppgift medan de studerar hemifrån. Videoklippen kan vara i vilket format som helst som är föredraget för eleven, vare sig det är video, animering, voiceover etc. Tanken är att videon ska visa de grundläggande färdigheterna och kunskaperna i ett ämne på ett sätt som är tydligt och koncist för användaren att studera. De irländska studenterna kommer sedan att granska handledningarna och ge feedback om vad de lärde sig och hur användbara de tyckte att handlednings-videorna var.

Uppgifterna inkluderar:

  • Att välja ett intressant ämne t.ex. Linux, Python, Windows operativsystem
  • Hitta forskningsmaterial för handledningsvideor
  • Sammanställning av bilder och data för videorna
  • Möjliga animeringselement för videor
  • Att arbeta tillsammans som en grupp för att dela arbetsbelastningen för produktion
  • Utarbeta testvideor och testa deras tillgänglighet
  • Presentera en slutgiltig handledning under din sista vecka av 

 

//Stefan Oszák Bengtsson, Internationell koordinator