Nybygget och renoveringen går framåt och fort går det!

Dels så renoverar vi våra tidigare lokaler med helt ny LED-belysning och nya golv.
De allmänna ytorna får ett linoleumgolv med extra tysta egenskaper och klassrummen en mjuk, tyst tygmatta.

Ny matta vid rektorsexpeditionen

Ny matta i uppehållsytan utanför rektorsexpeditionen

 

Nytt golv och nymålade väggar

Nytt golv och väggar som ska målas.

Sen utökar vi våra lokaler med en egen matsal och helt egna lokaler för det nya TE4-programmet som vi kört igång i och med höstterminens start.

Byggnation ny matsal

Här byggs matsalen

Så snart står både matsalen och lokalerna som TE4 ska husera i helt klara.

TE4 får egna lokaler

TE4 får helt egna lokaler

Golvet i de nya lokalerna är ett riktigt fint och gediget trägolv.

Golv i matsalen

Golvet i matsalen och TE4´s lokaler