Igår hade NTI Gymnasiet i Västerås ett första möte med RISE SICS i Västerås.

Planen var bland annat att skapa ett samarbete kring Framtidsverkstad. Framtidsverkstad bygger på innovations- och designprocesser där gymnasieungdomar arbetar med att ta fram koncept till företag och organisationer. Det är ett sätt för oss i skolan att sammanfoga skola och arbetsmarknad så att våra elever blir nyfikna och observanta på ny forskning.

NTI har som mål att vara ledande inom tech, science och it. Våra elever ska vara så förberedda det går för att forma och utveckla samhället i framtiden. Eleverna ska ha nytta av sin aktuella kunskap och ha erfarenhet från att använda den allra senaste tekniken när de kommer ut på arbetsmarknaden.

En nära kontakt med företag som RISE och andra aktörer på arbetsmarknaden är då en självklarhet.

Vi ser med spänning fram emot det kommande samarbetet!

 

RISE SICS Västerås

Vill du läsa mer om Framtidsverkstad kan du göra det via nedanstående länk;

https://www.sics.se/projects/framtidsverkstad