Några av eleverna i Medieproduktion 2 har fått i uppdrag att redigera inspelat material från en skolkonsert elever som läser musik har haft. Redigeringen sker i programmet Premiere Pro, ett program som de använder sig mycket av för att klippa och lägga på effekter till videos. Här samarbetar 3 stycken elever för att få till ett så bra resultat som möjligt. Slutresultatet är tänkt att läggas ut på skolans Youtubekanal. Så håll utkik, den kanske snart är klar att tittas på.