Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anders som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Annette.

Anders Tegerhult, rektor
E-post: anders.tegerhult@ntig.se
Telefon: 076-145 98 79

Annette Tynn, studie- och yrkesvägledare
E-post: annette.tynn@ntig.se
Telefon: 072-575 81 41