På NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg blandas ett naturvetenskapligt arbetssätt med teknik och digital kunskap för att ge eleverna en stabil grund att stå på inför framtiden. Deras moderna labb och nya makerspace utvecklas med hjälp av nyfikna lärare och elever, tillsammans bygger de upp en skola där man får lov att testa och undersöka i en kreativ miljö.

 

I augusti 2019 startade NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg med en klass på 25 elever. Gymnasiet ligger precis vid Stadsparken men trots att den är så centralt belägen känns det lugnt och privat på skolan. Ulrika Assarehn, rektor på skolan, berättar om fördelarna med att välja ett vetenskapsgymnasium, och hur de arbetar för att lägga ett digitalt lager över traditionella teknik- och naturutbildningar.

– Det är enormt roligt att få vara med från start och bygga upp en skola, därför lämnade jag min tjänst som biträdande rektor på NTI Helsingborg där jag jobbat sedan 2015. Lokalerna renoveras klart detta år och inreds med nya möbler och modern teknik. Centralt på skolan finns en innergård som ska glasas in och som blir en naturlig ljus mötesplats för alla på skolan. Skolan anpassas efter våra behov och det kommer bli en fantastisk arbetsmiljö. 

På skolan kan man läsa Naturvetenskap eller Teknik, två program med många gemensamma beröringspunkter men också med olikheter som berikar. 

– Vi tror starkt på att det inom naturvetenskapen i framtiden är en stor fördel om man besitter teknisk och digital kunskap. Här kommer vårt fokus att ligga och bioteknik blir ett bärande ämne på skolan. Är man intresserad av både teknik och natur men som vill hålla sig till den något mer tekniska inriktningen ska man välja att läsa teknikprogrammet. Om man väljer fördjupningen biotech får man biologin som arbetsområde att applicera den tekniska kunskapen på. Man kan också välja en mer digital inriktning, Code, men även här kommer vårt fokus att vara hur man med hjälp av digital kunskap kan arbeta inom naturvetenskapen. Med endast två program på skolan, är det lättare att förstå vad vi är; en vetenskapsskola som är studieförberedande och som värdesätter kreativt och undersökande arbetssätt.

 

Ulrika berättar att det naturvetenskapliga arbetssätt skolan har liknar en detektivs arbete och drivs av viljan att förstå hur saker och ting hänger ihop.

– Naturvetenskapen är metodisk och precis för att komma så nära sanningen som möjligt. Vi står inför stora utmaningar både inom medicin och miljö, och vi är övertygade om att det bästa sättet att lösa flera av de problem som vi står inför är genom ett naturvetenskapligt förhållningssätt och med teknisk kompetens. Det kommer att finnas massor av arbetstillfällen för den som besitter båda kompetenserna. Flera olika branscher saknar personal med den tekniska kunskapen, och utvecklingen går snabbt. Vi behöver tänka tvärvetenskapligt och använda oss av teknikens positiva kraft för att hitta lösningar på flera olika problem som finns och för att underlätta för människor och samhällen. Våra elever kommer att göra skillnad på riktigt!

 

Då skolan är nystartad är de mitt uppe i processen att bygga upp sitt labb och köpa in labbutrustning. De hämtar inspiration från andra NTI-skolor och tanken är att labbet ska stå klart till skolstarten i augusti. 

– Till hösten kör vi igång fördjupningen Bioscience och vi har en doktor i biologi som ser fram emot att undervisa denna kurs och att få jobba med experimentellt arbete som tex. odlingsteknik och sterilteknik. Utrustning till detta som sterilbord och odlingsskåp har han redan skrivit upp på inköpslistan till labbet.

På skolan hittar vi även ett Makerspace, här står 3D printers som snart får sällskap av hydroponiska odlingar, robotar och annan teknisk utrustning. Inköp av utrustning styrs av behov och önskemål från lärare och elever. Ulrika säger att det inte finns några låsta dörrar till deras Makerspace, utan de vill att alla ska känna att man får hänga här och skapa. 

– Vi började detta året med att delta i NTI Rocket tournament där eleverna fick skjuta upp sonder som de programmerat under hösten. I tävlingen, som går ut på att få sin raket att flyga högst,  visar eleverna upp sina kunskaper i fysik, teknik, matematik och programmering.  Just nu programmerar de väderstationerna som vi ska installerar på skolan och där vi senare kan jämföra data från andra NTI skolor runt om i Sverige. De brukar också roa sig med 3D printers och VR.

Redan under första året har de gjort två stora studiebesök till Lunds universitet. Målsättningen är att varje klass minst en gång per termin ska ha gjort besök på ett universitet så att man vid studenten känner sig hemma och bekväm på universitetet. 

– Vi har också gjort besök på andra NTI-skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm vilket har varit mycket uppskattat, och som vi vill fortsätta att göra. Nästa mål är att titta på hur vi kan jobba vidare med internationella kontakter.