Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Karolina som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare.

Karolina Häägg Franzén, rektor
E-post: karolina.haaggfranzen@ntig.se
Telefon: 076 139 91 32

Melissa Szigeti, studie- och yrkesvägledare
E-post: melissa.szigeti@academedia.se