I en artikel uppmärksammar Utbyten.se NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborgs internationella samarbete kring hydroponisk odling. Skolan samarbetar med elever i Danmark, Holland, Spanien och Belgien.

Målet med projektet är att sprida kunskap om hydroponiska system och de globala miljömålen.

”Vi får ett bra erfarenhetsutbyte och en god samverkan inom programmering och teknik. Bioteknik ska bli en självklar kurs på vår skola och genomsyra andra ämnen. I framtiden tänker vi skala upp till större projekt”, säger Ulrika Assarehn, rektor på skolan, till Utbyten.se.

 
Läs hela artikeln
 
Vad är hydroponisk odling?
Hydroponisk odling bygger på att man odlar i vatten istället för jord och tillsätter näringsämnen. Det är en hållbar odlingsteknik och kallas ofta för ”framtidens odlingsteknik”. På NTI Gymnasiet erbjuder vi framtidssäkrade utbildningar för morgondagens utmaningar. Därför erbjuds kursen bioteknik och arbete med hydroponisk odling på alla våra Vetenskapsgymnasier.
 
Vill du veta mer?
 
Kontakta oss
Har du frågor om den hydroponiska odlingen på NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg, kontakta rektor Ulrika Assarehn på ulrika.assarehn@ntig.se.
 
Se inspelning från Global Learning Day
Du kan även titta på vår inspelade film från Global Learning Day 2022 där du får veta mer om vårt internationella projekt.