Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Ulrika som är rektor på skolan.

Ulrika Assarehn, rektor
E-post: ulrika.assarehn@ntig.se
Telefon: 042-17 70 33