Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Marie som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare.

Marie Stoltz, rektor
E-post: marie.stoltz@ntig.se
Telefon: 0703-22 36 73

Ida Kleber, studie- och yrkesvägledare
E-post: ida.kleber@academedia.se
Telefon: 072-232 30 92