Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Nurcan som är rektor på skolan eller vår Studie- och yrkesvägledare Pauline.

Nurcan Aydin, rektor
E-post: nurcan.aydin@ntig.se
Telefon: 076-114 26 21

Pauline Rydell. studie- och yrkesvägledare
E-post: pauline.rydell@academedia.se