Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Öppet hus

28 april 2020

18.00-20.00

Ta gärna kontakt med oss ifall du har frågor!

Nästa öppet hus

28 april 2020

18.00-20.00