Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Magnus som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Eva.

Magnus Odung, rektor
E-post: magnus.odung@ga.ntig.se
Telefon: 070-322 36 73

Eva Lindvall, studie- och yrkesvägledare
E-post: eva.lindvall@academedia.se
Telefon:072-232 30 92