Skolstart 2020

Till dig i årkurs 1
Välkommen till NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm och tre roliga, utmanande och lärorika läsår. Din första skoldag är på måndag den 17 augusti kl. 09.00. Adress, Sysslomansgatan 18 (T-Fridhemsplan). Under sommaren, några dagar innan skolstart, kommer du att få ett kuvert hemskickat med mer information och några dokument som du ska ta med dig med påskrift från vårdnadshavare.
Till dig i åk. 2 och 3
Välkommen tillbaka till skolan. Din första skoldag är på tisdag den 18 augusti kl. 13.00. Vi börjar med presentation av nya klasskamrater, utdelning av böcker, busskort och undervisning. Matkortet börjar gälla från och med onsdag den 19 augusti.
Till dig i åk. 4
Välkommen tillbaka till skolan. Din första skoldag är på onsdag den 19 augusti kl. 09.00. Vi börjar med en gemensam samling, utdelning av böcker, busskort och matkort och sedan individuella möten för att planera dina studier. Matkortet börjar gälla från och med onsdag den 19 augusti
Varmt välkomna!

Magnus Odung, rektor
Anders Almseger, bitr. rektor